รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 28 ม.ค. 66
เวลา 19:10-21:00 น.
รถตู้ นค-7208 ชบ [ 11 ที่นั่ง ]
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นายศิพันธ์ หอมระรื่น มหาวิทยาลัยบูรพา สนามบินสุวรรณภูมิ อนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 18:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 007 สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 18:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 012 นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED