รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 12 พ.ย. 62
เวลา 06:00-16:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางสาวประภัสสร ถาวรคง บ.สแกนสยาม บริการ จำกัด อาคาร ภปร -
2 12 พ.ย. 62
เวลา 07:00-12:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม
0831174509
นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คอนโด 3 -
3 12 พ.ย. 62
เวลา 08:30-10:00 น.
รถเก๋ง ขจ-5700 [ 4 ที่นั่ง ]
นายจำนงค์ แก้วมณี
081-7950402
นายณยศ คุรุกิจโกศล สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องขึ้น 11.30 น. บ้านพัก เลขที่ 39/196 ซอย 8 หมู่บ้านมณีรินทร์บางแสน จ.ชลบุรี -
4 12 พ.ย. 62
เวลา 17:30-22:00 น.
รถตู้ ขก-2343 [ 4 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ณ เทียบท่า ณ ศรีราชา อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีเขียว หลังมอ -
2 07:00 - 18:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีเขียว หลังมอ -
4 07:00 - 18:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีเขียว หลังมอ -
6 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีเขียว หลังมอ -
7 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีเขียว หลังมอ -
8 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 10:00 - 21:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีเขียว หลังมอ ***กลางคืน
12 10:00 - 21:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีน้ำเงิน หน้ามอ ***กลางคืน
13 10:00 - 21:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีเขียว หลังมอ ***กลางคืน

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED