รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 19 ก.ย. 61
เวลา 08:00-12:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 0 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นายประทุม ม่วงมี ม.บูรพา วข.จันทบุรี บ้านพัก อ.ประทุม หมู่บ้านคันทรีปาร์ค 1 จ.ชลบุรี -
2 19 ก.ย. 61
เวลา 08:30-17:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 0 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ม.บูรพา อาคาร ภปร -
3 19 ก.ย. 61
เวลา 20:00-23:50 น.
รถ 6 ล้อ 40-0917 [ 0 ที่นั่ง ]
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นางสาวรสา สุนทรายุทธ เซนทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 003 นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 18:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีเขียว หลังมอ -
4 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีเขียว หลังมอ -
5 07:00 - 18:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีเขียว หลังมอ -
6 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 07:00 - 18:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
11 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีเขียว หลังมอ -
12 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
13 10:00 - 21:00 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีเขียว หลังมอ **กะกลางคืน
14 10:00 - 21:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ **กะกลางคืน
15 10:00 - 21:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีเขียว หลังมอ **กะกลางคืน

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED