รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 23 ก.ค. 61
เวลา 07:30-17:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 0 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก วัดโกมุทรัตนาราม และ ม.บูรพา หอพักวิทยาลัยนานาชาติ -
2 23 ก.ค. 61
เวลา 08:30-16:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 0 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางทัชชภร สุวรรณ อาคาร ภปร และ ส่งกลับกรุงเทพฯ คอนโด 3 -
3 23 ก.ค. 61
เวลา 08:30-17:00 น.
รถกระบะ ขล-687 [ 0 ที่นั่ง ]
นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์
086-2517993
นางสาวจารุณี สุนทรสวัสดิ์ ธนาคาร อาคาร ภปร -
4 23 ก.ค. 61
เวลา 09:00-16:00 น.
รถตู้ นง-4308 [ 0 ที่นั่ง ]
นายสายันต์ คุณทะนัง
089-0790782 / 099-6193057
นายใหม่ ภูผา รัฐสภา และ สกอ. สำนักงบประมาณ อาคาร ภปร -
5 23 ก.ค. 61
เวลา 10:00-12:00 น.
รถกระบะ ขล-687 [ 0 ที่นั่ง ]
นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์
086-2517993
ไปธนาคารไทยพาณิชย์บางแสนและธนาคารกรุงไทยสาขาแหลมทอง หน้าตึก ภปร. -
6 23 ก.ค. 61
เวลา 10:30-15:30 น.
รถตู้ นค-7208 [ 0 ที่นั่ง ]
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นายวัชระ วงศ์เกิดสุข สกอ.ชั้น 6 ห้อง 2 อาคาร ภปร -
7 23 ก.ค. 61
เวลา 11:00-16:30 น.
รถเอนกประสงค์ กร-6153 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
092-3677898
นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศาภาคตะวันออก ชั้น 5 ตึกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคาร ภปร -
8 23 ก.ค. 61
เวลา 13:00-20:00 น.
รถกระบะ ผร-5818 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางสาวสุชีรา รัตนรมย์ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ชลบุรี และ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ฝั่งกองทะเบียนฯ -
9 23 ก.ค. 61
เวลา 14:30-16:30 น.
รถเก๋ง ขจ-5700 [ 4 ที่นั่ง ]
นายปรีดา ซุ่นไล้
084-5997300 / 095-1367475
นางเสริมศรี สามารถกิจ โรงแรมบางแสน บานาน่่าเพลส โรงแรมเดอะสุโกศล จ.กทมฯ -
รถยนต์เอกชน
10 23 ก.ค. 61
เวลา 09:30-11:00 น.
รถตู้ คันที่ 1
คุณอำนาจ 0944799592
นายพลชัย ไชยอินทร์ สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องขึ้น 13.30 น. อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 16:30 น. 003 นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 16:30 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 16:30 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 16:30 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 16:30 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:00 - 16:30 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 16:30 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:00 - 16:30 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 07:00 - 16:30 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 07:00 - 16:30 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 07:00 - 16:30 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
12 07:00 - 16:30 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
13 07:00 - 16:30 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
14 07:00 - 16:30 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
15 07:00 - 16:30 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
16 07:00 - 16:30 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED