รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 18 ก.พ. 63
เวลา 06:30-15:00 น.
รถตู้ นค-7208 [ 0 ที่นั่ง ]
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นายพิชญพงศ์ คีรีเดช ม.บูรพา วข.สระแก้ว อาคาร ภปร -
2 18 ก.พ. 63
เวลา 07:00-16:30 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม
0831174509
นางสิริวรรณ แสงอุไร โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้าแกรนด์ อาคาร ภปร -
3 18 ก.พ. 63
เวลา 07:00-12:00 น.
รถเอนกประสงค์ กร-6153 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
092-3677898
นางจิตติมา เจริญพานิช โรงแรม อโนมาแกรนด์ อาคาร ภปร และบ้านพัก อ.จิตติมา หมู่บ้านมณีรินทรื บางแสน 39/196 ซ.8 จ.ชลบุรี -
4 18 ก.พ. 63
เวลา 08:00-23:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางสาวสุทธินันท์ โคนพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ และโรงเรียนวัดพรหมเพชร ต.โคกกรวด (ค้างคืน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ และโรงเรียนวัดพรหมเพชร ต.โคกกรวด (ค้างคืน) -
5 18 ก.พ. 63
เวลา 10:30-18:00 น.
รถตู้ นง-4308 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปรีดา ซุ่นไล้
084-5997300 / 095-1367475
นางทัชชภร สุวรรณ สกอ. อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีเขียว หลังมอ -
2 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีเขียว หลังมอ -
3 07:00 - 18:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีเขียว หลังมอ -
5 07:00 - 18:00 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:00 - 18:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีเขียว หลังมอ -
7 07:00 - 18:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:00 - 18:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีเขียว หลังมอ -
9 07:00 - 21:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีเขียว หลังมอ -
10 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
12 10:00 - 21:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
13 10:00 - 21:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีเขียว หลังมอ -
14 10:00 - 21:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED