รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 19 ธ.ค. 61
เวลา 06:00-23:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964 [ 0 ที่นั่ง ]
นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์
086-2517993
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ ม.นเรศวร (ค้างคืน มือ 2) ลานจอดรถอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต -
2 19 ธ.ค. 61
เวลา 06:00-23:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ ม.นเรศวร (ค้างคืน มือ 1) ลานจอดรถอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต -
3 19 ธ.ค. 61
เวลา 08:00-23:00 น.
รถ 6 ล้อ 40-0917 [ 0 ที่นั่ง ]
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นายชูชาติ พิณพาทย์ วัดมะขามและโรงเรียนใน จ.ปทุมธานี (ค้างคืน) วัดมะขามและโรงเรียนใน จ.ปทุมธานี (ค้างคืน) -
4 19 ธ.ค. 61
เวลา 08:30-16:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 0 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางทัชชภร สุวรรณ อาคาร ภปร และ เวลา 12.00 น.ไปส่งที่ตลิ่งชั่น คอนโด 3 -
5 19 ธ.ค. 61
เวลา 16:00-18:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 0 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางทัชชภร สุวรรณ คอนโด 3 ตลิ่งชั่น จ.กทมฯ -
6 19 ธ.ค. 61
เวลา 16:15-18:00 น.
รถเอนกประสงค์ กร-6153 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
092-3677898
นางทัชชภร สุวรรณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลง 16.15 น. จ.สมุทรปราการ -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 16:30 น. 003 นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 16:30 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีเขียว หลังมอ -
4 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีเขียว หลังมอ -
6 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีเขียว หลังมอ -
8 07:00 - 18:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 07:00 - 18:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีเขียว หลังมอ -
10 07:00 - 18:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
12 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
13 07:00 - 18:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีเขียว หลังมอ -
14 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
15 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีเขียว หลังมอ -
16 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED