รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 22 ต.ค. 62
เวลา 06:00-13:00 น.
รถเก๋ง ขจ-5700 [ 4 ที่นั่ง ]
นายจำนงค์ แก้วมณี
081-7950402
นางสาวนฤมล เสร็จกิจ สกอ. ลานจอดรถอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต -
2 22 ต.ค. 62
เวลา 08:00-12:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางสาวอนัตตา โพธิ์อุปถัมภ์ Kerry Siam Seaport Co., Ltd. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา -
3 22 ต.ค. 62
เวลา 08:30-12:00 น.
รถกระบะ ขล-687 [ 0 ที่นั่ง ]
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต -
4 22 ต.ค. 62
เวลา 11:00-13:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม
0831174509
นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย โรงแรมเทาทอง โรงแรม HEYHA ใต้ BTS ปุณณวิถี จ.กทมฯ -
5 22 ต.ค. 62
เวลา 11:00-13:00 น.
รถ 6 ล้อ 40-0917 [ 0 ที่นั่ง ]
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน หน้าหอประชุมธำรง บัวศรี -
6 22 ต.ค. 62
เวลา 13:00-17:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางสาวอนัตตา โพธิ์อุปถัมภ์ เคอรี่สยามซีพอร์ต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา -
7 22 ต.ค. 62
เวลา 15:00-18:00 น.
รถตู้ นง-4308 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปรีดา ซุ่นไล้
084-5997300 / 095-1367475
นางสาวจันจิรา วงษ์ศรี ม.บูรพา สนามบินสุวรรณภูมิเ ครื่องลง 16.30 น. จ.สมุทรปราการ -
8 22 ต.ค. 62
เวลา 15:30-18:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 0 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางสาวเบญจพร ยุติธรรมภิญโญ เมืองทองธานี อาคาร ภปร -
9 22 ต.ค. 62
เวลา 16:00-19:00 น.
รถตู้ ขก-2343 [ 4 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ม.บูรพา สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลง 16.10 น. จ.สมุทรปราการ -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 18:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีเขียว หลังมอ -
3 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
8 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีเขียว หลังมอ -
9 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
10 10:00 - 21:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ ******* คืน.
11 10:00 - 21:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ ******* คืน.

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED