รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 18 พ.ย. 60
เวลา 06:00-17:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นายไพโรจน์ สว่างไพร สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ สัตหีบ (ค้างคืน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา -
2 18 พ.ย. 60
เวลา 06:00-20:00 น.
รถตู้ นง-4308
นายปรีดา ซุ่นไล้
084-5997300 / 095-1367475
นายศราวุฒิ อารีราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยืรังสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี -
3 18 พ.ย. 60
เวลา 10:00-14:00 น.
รถตู้ นค-7208
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นางจินตนา เปล่งปลั่ง โรงแรมวินลองเพลส บางรัก อาคาร ภปร -
4 18 พ.ย. 60
เวลา 11:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0698
นายสนธยา พุทธภูมิ
089-2524414
นางสาววรอนงค์ ทองระอา สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี หน้าอาคาร ศ.ประยูรฯ -
5 18 พ.ย. 60
เวลา 12:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0497
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นายกฤษณะ สโมสร ศูนย์การค้าเซนทรัลพัทยา คณะดนตรีและการแสดง -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 13:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 13:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 13:00 น. 010 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 13:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 13:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:00 - 13:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 13:00 - 19:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 13:00 - 19:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 13:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 13:00 - 19:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 13:00 - 19:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED