รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 28 ก.พ. 67
เวลา 05:30-17:00 น.
รถตู้ นง-4308 ชบ [ 12 ที่นั่ง ]
นายปรีดา ซุ่นไล้
064-9057982 / 095-1367475
นางศิริพร โกมลวนิช วัดเขาบางทราย อาคารภปร อยู่ระหว่างการรออนุมัติ
-
2 28 ก.พ. 67
เวลา 08:30-16:30 น.
รถกระบะ ขล-687 ชบ [ 5 ที่นั่ง ]
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392 / 093-1295053
นางสุนันทา ธรรมโชติ การไฟฟ้าบางแสน การประปาสาขาชลบุรี อาคารภปร อนุมัติ
-
3 28 ก.พ. 67
เวลา 09:30-12:00 น.
รถกระบะ ผร-5818 ชบ [ 4 ที่นั่ง ]
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นางสาวปทุมพร เหลือชม สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี อาคารภปร อยู่ระหว่างการรออนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 003 สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 18:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ ** กลางคืน**
5 07:00 - 18:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีเขียว หลังมอ -
6 07:00 - 18:00 น. 012 นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีเขียว หลังมอ -
8 07:00 - 18:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
10 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
12 10:00 - 21:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีเขียว หลังมอ ** กลางคืน**
13 10:00 - 21:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีเขียว หลังมอ ** กลางคืน**
14 10:00 - 21:00 น. 007 สีน้ำเงิน หน้ามอ ** กลางคืน**

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED